» Cascade Hops Harvest » Cascade Hop Bine

  Cascade hop bines pre-harvest.

  Cascade Hop Bines

  Share
  2 pounds of Cascade hops drying on a screen.

  Image Data

  Camera //
  Date Taken //
  Dimensions // x
  Aperture // f/
  Focal Length // mm
  ISO //
  Shutter Speed // seconds